Om YATA Danmark

Youth Atlantic Treaty Association Danmark (YATA) er en sikkerheds- og forsvarspolitisk ungdomsforeningen i København.

Vi har base på Frederiksberg Slot hos Hærens Officersskole.

Vi er ungdomsafdelingen til tænketanken Atlantsammenslutningen, som blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, og vores mål er at drive folkeoplysning om sikkerheds- og forsvarspolitiske emner med relevans for Danmark. Vi søger også at bygge bro imellem det militære og civile, soldater og studerende.

Vores målgruppe er studerende og nyuddannede i alderen 18-35 år med interesse for sikkerhedspolitik, samt kadetter ved officersskolerne.

De fleste af vores arrangementer er åbne for alle interesserede, da vi har folkeoplysning som formål, men YATA har også et medlemskabsprogram, som giver adgang til vores lukkede faglige og sociale arrangementer og netværk. Vores medlemmer har vidt forskellige baggrunde fra alt fra universitet til Forsvaret.

Er du interesseret i at blive medlem? Så send os en mail!

Vi kan kontaktes ved mail på yata@atlant.dk

Advertisement
%d bloggers like this: